Kinderen

Kinderen

Preventieve behandeling
Het gebit van uw kinderen vinden wij bij tandartspraktijk Buenen ontzettend belangrijk. Bij de kinderen wordt de basis gelegd voor een goede mondverzorging. Tijdens de halfjaarlijkse controle kijken we niet alleen naar de gaatjes maar ook naar de mondhygiëne. We kleuren de tanden om de plaque te kunnen zien en geven zo gericht een poetsinstructie. Het kan zijn dat we uw kind eerder terug willen zien dan na 6 maanden. Dit heet zorg op maat. Eventueel wordt ook de voeding besproken. Daarin begeleiden we de kinderen en ouders zo goed mogelijk in het schoon houden van het gebit. Wij werken sinds 2016 met het ‘gewoon gaaf’ model van het Ivoren kruis, bij deze methode wordt er meer naar de preventie gekeken. En zo blijkt dat het 60% minder gaatjes oplevert bij de kinderen. Gaaf toch? 

Wennen aan de tandarts
Ook kunnen de kinderen zo wennen aan de tandheelkundige setting. Wanneer onverhoopt toch een gaatje ontstaat, behandelen wij op een rustige manier. We proberen de kinderen vertrouwen te geven door op een positieve en duidelijke manier uit te leggen wat er allemaal gaat gebeuren. Vanaf 2 jaar kunnen de kinderen alvast wennen aan de stoel en vanaf 4 jaar willen graag een controle uitvoeren. Dit gebeurt op een leuke en speelse manier. En wanneer uw kind het toelaat kunnen we beginnen met het polijsten van de tanden. In de praktijk is een speciale behandelkamer ingericht voor kinderen. Hier werkt een tandarts samen met een assistente, zij zijn beide gespecialiseerd in kindertandheelkunde. 

Gaatje in de melkkies
Mocht er onverhoopt toch een gaatje gekomen zijn? Maak je dan geen zorgen. Wij zijn uitvoerig opgeleid om op een goede manier met kinderen om te gaan. Meestal verdoven we even. We noemen dit dan slaapwater en leggen wel uit dat het wel even met een prikje moet. Daarna heb je dan echter het ergste achter de rug. Zo kan de behandeling daarna rustig verlopen zonder dat het kind bang moet zijn voor pijn. Af en toe als een kind teveel naar de ouder trekt, overleggen we met u om toch even in de wachtkamer plaats te nemen. Zo kunnen we een beter contact krijgen met uw kind.

Orthodontist
Ook wordt er natuurlijk gekeken naar de stand en ontwikkeling van het gebit. Hierbij werken wij nauw samen met orthodontist Linders in Uden.

Kindertandarts
Mocht het echt niet lukken uw kind in onze praktijk te behandelen, dan verwijzen wij door naar een kindertandarts. Het komt eigenlijk zelden voor dat we moeten doorverwijzen naar de kindertandarts. Daar staat de  mogelijkheid om te behandelen onder een roesje of algehele narcose.